نورافشانان تیم های مجرب و آموزش دیده را برای اجرای حرفه ای آتش بازی و نورافشانی در اختیار دارد

مدیران اکیپ های اجرایی نورافشانان

team4

مهراد فاتح

سر تیم سناریو
team3

علی افروز

سر تیم فنی و برق
team2

ابوالفضل رسولی

سر تیم پشتیبانی
team1

میثم قاسمی

سر تیم اصلی
نورافشانان

مجموعه نورافشانان بیش از 40 مجری حرفه ای و آموزش دیده در سراسر کشور در اختیار دارد